انواع پاورپوینت های آماده در تمام رشته ها و شاخه های علمی و غیرعلمی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

دنلود پاورپوینت تیره نخود - 23 اسلاید

دنلود پاورپوینت تیره نخود - 23 اسلاید             (Leguminosae)تیره نخود تیره نخود ازلحاظ تنوع و کثرت گونه ها وفراوانی انواع دارویی در ردیف تیره های مهم گیاهان گلدار جای دارد زیرا مجموعأ شامل 430 جنس و متجاوز از 4000 گونه است که در بین آنها نمونه های مهم فراوان دارویی می توان یافت گیاهانی به صورت علفی و بوته های چوبی و درختچه و یا درختان بزرگ اند.برگهایی غالبآ مرکب از برگچه ها و گلهای منظم یا نامنظم نر _ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس کار و تلاش - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس کار و تلاش - 16 اسلاید         ü” کار و تلاش“  از پروین اعتصامی ü” همه چیز را همگان دانند“  از کتاب ابوریحان و ریحانه اثر اسفندیار معتمدی ü” جوان و راهزن“  از کتاب سبحه الابرار اثر عبدالرحمان جامی ü” نیایش“  از مثنوی معنوی و فیه و ما فیه مولوی برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس وقتی بوعلی کودک بود - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس وقتی بوعلی کودک بود - 17 اسلاید         üدرس ”وقتی بوعلی کودک بود“ ،  درباره ی ابن سینا دانشمند و پزشک ایرانی و تاکید بر علم و تلاش üدرس ”چشمه و سنگ“  درباره ی اهمیت تلاش برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس کاجستان - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس کاجستان - 17 اسلاید         üکاجستان از محمد جواد بهجت üزیر آسمان بزرگ از ترور رومین و ترجمه از مجید عمیق üحکایت از گلستان سعدی باب اول (در سیرت پادشاهان) برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی روزی که باران می بارید - 10 اسلاید         شجاعت - حوادث - نهراسد - می پرهیزد - خوداری - خطرناک - عاقبت - متانت - چاره جویی - صحنه وظیفه - شعله - همنوع - سردار - مهارت - عقب نشینی - نکوهیده - تصمیم گیری - تفکّر برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس روزی که باران می بارید - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس روزی که باران می بارید - 15 اسلاید         üدرس روزی که باران می بارید به اهمیت نام شریف حضرت مهدی و ائمه اطهار و الگو قرار دادن این عزیزان در زندگی می پردازد . üبال در درس بال پرستوها = امام زمان (عج) برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس نقش خردمندان - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس نقش خردمندان - 13 اسلاید         üدر این درس شمشیر نماد قدرت نظامی و دینار نماد قدرت اقتصادی و قلم نماد قدرت فرهنگی است . üتاکید این درس بر آن است که قدرت فرهنگی قدرتمند از قدرت نظامی و اقتصادی است برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس نام نیکو - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس نام نیکو - 11 اسلاید         نیکو : خوب و زیبا دلنشین : خوشایند،پسندیده  سپیده دم : سحرگاه،بامداد  آفت : آسیب،بلا  شهرت : معروف بودن  نیک نامی : خوش نامی،نام نیکو داشتن  ستوده اند : ستایش کرده اند  برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس دفاع از میهن - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس دفاع از میهن - 20 اسلاید         دوست» واژه ای است که می تواند با واژگان دیگر ترکیب شده و معنای جدید تولید کند.   مانند:   مادر دوست= مادر + دوست (کسی که مادر خود را دوست دارد.) برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس سرود ملی - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس سرود ملی - 10 اسلاید         علاوه بر پرچم و سرود ملّی، زبان فارسی هم باعث اتّحاد و پیوستگی اقوام گوناگون است. در کنار زبان فارسی، زبان های مادری و محلّی وطن ما مانند گنجینه ای به رشد فکری ما کمک می کنند برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس چنار و کدوبُن - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس چنار و کدوبُن - 12 اسلاید         بُن به معنای ریشه است. وقتی این واژه با واژه ای دیگر ترکیب می شود، معنای ریشه به آن اضافه می شود.   گلبن: گل + بُن= ریشه و بوته ی گل برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس بازرگان و پسران - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی درس بازرگان و پسران - 8 اسلاید         برای تبدیل متنی کهن به نثر امروزی :   Øمتن را با دقّت بخوانید. Øدرباره ی معنا و مفهوم آن فکر کنید. Øمعنای واژگان را بیابید. Øکلمه ها و جملات را به زبان امروزی بنویسید. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی مبحث رازی و ساخت بیمارستان - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی مبحث رازی و ساخت بیمارستان - 10 اسلاید         دو پسوند در زبان فارسی موجود است که با ترکیب واژگان دیگر، واژه ی جدید می سازد. «گر» مانند: رفتگر= رفت + گر  یا  زرگر= زر + گر «گار» مانند: روزگار= روز + گار  یا  پروردگار= پرورد + گار برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی مبحث فضل خدا - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی پنجم ابتدایی مبحث فضل خدا - 11 اسلاید       لحن صدا و آهنگ کلام ما با توجّه به محتوا، موقعیّت ها، حالت روحی خودمان و مکان سخنگویی متفاوت است. مثلاً شعرهای غم انگیز و شاد مانند هم خوانده نمی شوند یا در مجلس عزا مانند مجلس عروسی سخن نمی گوییم. Øدر خواندن شعر نکات زیر را رعایت می¬کنیم: Øشعر را آرام و بی صدا می خوانیم. Øدرباره ی محتوای شعر فکر می کنیم. لحن و آهنگ مناسب کلام را انتخاب می کنیم بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث از ریشه تا برگ - 14اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث از ریشه تا برگ - 14اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث بکارید و بخورید - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث بکارید و بخورید - 14 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث خاک با ارزش - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث خاک با ارزش - 19 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث کارها آسان می شود - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث کارها آسان می شود - 20 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث کارها آسان می شود - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث کارها آسان می شود - 12 اسلاید         برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث چه خبر - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث چه خبر - 16 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث چه خبر - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث چه خبر - 15 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث حرکت بدن - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث حرکت بدن - 14 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 11 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 6 اسلاید         üدانشمندان معتقدند وقتی جانداران می میرند، قسمت های نرم بدن آنها با گذشت زمان از بین می روند اما، قسمت های سخت، ِ مانند استخوان، دندان و صدف، در بین گل و لای باقی می مانند. به آثار و بقایای به جا مانده از گیاهان و جانوران پس از گذشت سال برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث برگی از تاریخ زمین - 25 اسلاید         وقتی جانداری  می میرد . قسمت های نرم بدن آن (مانند پوست و ماهیچه ها) با گذشت زمان از بین می روند ،اما قسمت های سخت (مانند ناخن ،استخوان ،دندان ،صدف،....) در بین گل و لای باقی می ماند و تبدیل به فسیل می شود برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث رنگین کمان - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث رنگین کمان - 12 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث رنگین کمان - 11اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث رنگین کمان - 11اسلاید         üنور یکی از شکل های انرژی است . üبرای آن که جسمی دیده شود باید به آن نور بتابد . نوری که به جسم می تابد از سطح آن بازتابش پیدا می کند و نور بازتابش شده به چشم ما برسد . üبه اجسامی که از خود نور تولید می کنند چشمه ی نور می گویند . üچشمه های نور : 1) چشمه های نور طبیعی مانند نور خورشید ، ستارگان و کرم شب تاب  2) چشمه های نور مصنوعی که انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 12اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 12اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی مبحث ماده تغییر می کند - 10 اسلاید         در تغییرات فیزیکی : . •در تغییرهایی شکل و اندازه ی ماده تغییر می کند ولی جنس ماده تغییری نمی کند. •یعنی ماده ی جدیدی به وجود نمی آید. این نوع تغییرها، تغییر فیزیکی هستند. •مانند تا کردن لباس، بافتن شال گردن، تکه کردن نان،دوختن لباس، بریدن کاغذ و خردکردن چوب برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت علوم پنجم ابتدایی - 8 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث احتمال - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث احتمال - 6 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث میانگین - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث میانگین - 8 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع آوری و نمایش داده ها - 8 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث گنجایش - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث گنجایش - 5 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث حجم - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث حجم - 6 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث محیط دایره - 3 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث محیط دایره - 3 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث مساحت لوزی و ذوزنقه - 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث مساحت لوزی و ذوزنقه - 4 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث ضرب عددهای اعشاری- 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث ضرب عددهای اعشاری- 6 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث بتفریق عددهای اعشاری - 4 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث بتفریق عددهای اعشاری - 4 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث عددهای اعشاری - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث عددهای اعشاری - 5 اسلاید           برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):