مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث دیفرانسیل - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث دیفرانسیل - 12 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 21 اسلاید       تابع                 به ازای x هایی که مقدار F(x) عبارت دورن جزء صحیح)،عددی صحیح شود (z) ،ناپیوسته است.(همواره به ازای x های نقطه یا نقاط می نیمم نسبی عبارت F(x) ،تابع                  پیوسته است.) مناسب برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 21 اسلاید       پیوستگی تابع: فرض کنید تابع   در نقطه     و در یک همسایگی چپ یا راست (یا هر دو)      تعریف شده باشد اگر حد این تابع در      موجود و برابر        باشد گوییم تابع     در      پیوسته است.   توجه: شرط صحبت از پیوستگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث صور مبهم و رفع ابهام - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث صور مبهم و رفع ابهام - 34 اسلاید       روش اول : حذف عامل صفر در توابع کسری جبری وقتی   و ابهام          را ایجاد کند، عامل صفرکننده یا            می باشد که با استفاده از عملیات ریاضی و اتحادهای جبری عامل صفرکننده را از صورت و مخرج ساده نمایید و حاصل حد را به دست آورید. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 15 اسلاید       اگر مرکز همسایگی متقارن را حذف نماییم، همسایگی متقارن محذوف به دست می آید. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مفهوم ریاضی حد و حد یک طرفه - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مفهوم ریاضی حد و حد یک طرفه - 18 اسلاید       اگر تابع f(x) در یک همسایگی چپ نقطه ی a تعریف شده باشد، منظور از حد f در a همان حد چپ f در a است مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت حساب دیفرانسیل و انتگرال پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حد و پیوستگی - 19 اسلاید       روش دوم : مقایسه ی توابع : بعضی از توابع در مقایسه با توابع دیگر در شاخه های         دارای رشد بسیار زیادی هستند که مقایسه ی این توابع به صورت زیر است:     با توجه به دیاگرام فوق حاصل حد به صورت مقایسه ای به دست می آید به طوریکه تابع با رشد کمتر در مقایسه با تابع با رشد بیشتر حذف می شود. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث ساختار هسته اتم - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث ساختار هسته اتم - 35 اسلاید       تقریبا تمام جرم اتم در هسته ی آن قرار دارد ولی ابعاد هسته در برابر ابعاد کل اتم بسیار کوچک است. ابعاد هسته  در حدود فمتومتر است. ابعاد اتم   در حدود آنگستروم است مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مفهوم موج صوتی و سرعت انتشار صوت - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مفهوم موج صوتی و سرعت انتشار صوت - 16 اسلاید       صوت یک موج مکانیکی است که در هوا به‌صورت طولی منتشر می‌شود. سرعت انتشار صوت در جامد بیش‌تر از مایع و گاز می‌باشد.   موج طولی از روی تراکم (پرفشار) و انبساط (کم‌فشار) گاز قابل تشخیص است. فاصله بین دو تراکم متوالی یا دو انبساط متوالی یک طول موج است. فاصله بین یک تراکم و انبساط متوالی نصف طول موج می‌باشد. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث اصل بر هم نهی موج ها و موج ایستاده - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث اصل بر هم نهی موج ها و موج ایستاده - 21 اسلاید       وقتی موج از محیطی وارد محیط دیگر می‌شود، در فصل مشترک دو محیط معمولاً قسمتی از موج منعکس می‌شود و قسمتی در محیط جدید منتشر می‌شود. اگر میله دوم ثابت (سخت) و یا آزاد (نرم) باشد، همه موج بازتابش می‌شود. ولی بازتابش از این دو مانع متفاوت است. اگر مانع ثابت باشد، در محل بازتاب گره ایجاد می‌شود. این بدین معناست که موج رفت با موج بازتاب در محل انعکاس در فاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث موج مکانیکی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث موج مکانیکی - 17 اسلاید       می‌دانیم تمام نقاط نسبت به منبع تأخر فاز دارند. پس معادله ارتعاشی نقطه  در شکل بالا که راستای انتشار موج در جهت منفی محورx است، به‌صورت                                        ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت نوسانی - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت نوسانی - 25 اسلاید       نکته : دوره تناوب ( و فرکانس) هر نوسانگر به مشخصات فیزیکی نوسانگر (ساختمان نوسانگر )بستگی دارد .دامنه نوسان به مقدار تغییر شکل اولیه ی ایجاد شده در نوسانگر (انرژی اولیه داده شده به نوسانگر )بستگی دارد. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید       در حرکت نوسانی مدام انرژی جنبشی و پتانسیل به یکدیگر تبدیل می‌شوند و مجموع آن‌ها که انرژی مکانیکی است، عدد ثابتی است. (در صورتی­که ازاتلاف انرژی صرف­نظر شود.) در نوسان مجموعه فنر و جسم انرژی پتانسیل از رابطه مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت نوسانی - 58 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت نوسانی - 58 اسلاید       حرکت نوسانی ساده: هر حرکت رفت و برگشت بر روی یک پاره‌خط حول نقطه‌ای در وسط پاره‌خط (مرکز نوسان) را گویند. اندازه شتاب نیز متناسب با فاصله متحرک تامرکز نوسان می‌باشد. فاصله متحرک تا مرکز نوسان بعد حرکت نام دارد. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید       تست : در شکل مقابل، در لحظه‌ای که نیروی افقی 100 نیوتنی به جسم اثر می‌کند و جهت حرکت جسم به سمت بالا است، اندازه‌ی شتاب چند متر بر مجذور ثانیه و جهت شتاب به کدام سمت است؟ 1) 8/0 ـ پایین  2) 8/0 ـ بالا 3) 2/3 ـ پایین  4) 2/3 ـ بالا مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث تکانه - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث تکانه - 24 اسلاید       نکته : دقت کنید که چون سرعت و تکانه کمیت هایی برداری هستند محاسبه تغییرات آنها بصورت برداری صورت می پذیرد مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل دینامیک - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل دینامیک - 28 اسلاید       نکته : اگر دو نیروی یکسان به دو جسم دارد شوند یعنی  ضربه های وارد بر او جسم یکسان است مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل دینامیک - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل دینامیک - 44 اسلاید     برای حل مسائل دینامیک ابتدا بایستی نیروها را شناخته و در هر مسأله دیاگرام نیرو را رسم کنیم. سپس با استفاده از قوانین نیوتن روابط مربوط به آن مسأله را بنویسیم. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث سقوط آزاد - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث سقوط آزاد - 32 اسلاید       ) حرکت سقوط آزاد می تواند رو به بالا یا رو به پایین (با سرعت اولیه یا بدون سرعت اولیه) باشد. 2) شتاب حرکت سقوط آزاد همواره ثابت و برابر با g است.   مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت پرتابی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت پرتابی - 28 اسلاید       حرکت پرتابی یک حرکت دو بعدی است که با دو پارامتر سرعت اولیه (       ) و زاویه ی پرتاب (        ) معرفی می گردد. حرکت افقی        حرکت یکنواخت حرکت قائم        حرکت شتابدار (پرتاب رو به بالا با شتاب g- ) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت یکنواخت - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت یکنواخت - 35 اسلاید       اگر متحرک روی مسیر متحرک حرکت کند (مثل قایق روی رودخانه یا شخص روی پله برقی) بردار سرعت جسم و مسیر با هم جمع می شوند. 1) اگر سرعت متحرک و مسیر در یک جهت باشند: 2) اگر سرعت متحرک و مسیر خلاف جهت هم باشند: مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث نمودارها - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث نمودارها - 23 اسلاید       سطح زیر نمودار سرعت – زمان جابه جایی را می‌دهد. (زیر نمودار زمان با علامت منفی )     توجه شود اگر مسافت طی شده را بخواهیم دو مساحت را با هم جمع می کنیم مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید       نکته مهم: به حرکتی شتابدار گویند که بردار سرعت با گذشت زمان تغییر کند. چون سرعت کمیتی است برداری اگر اندازه یا جهت بردار سرعت تغییر کند حرکت شتابدار است. نتیجه مهم : هر حرکت روی مسیر منحنی حتما شتابدار است. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث نمودارها - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث نمودارها - 23 اسلاید       سطح زیر نمودار سرعت – زمان جابه جایی را می‌دهد. (زیر نمودار زمان با علامت منفی )     توجه شود اگر مسافت طی شده را بخواهیم دو مساحت را با هم جمع می کنیم مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید       پرتاب در راستای قائم: اگر جسمی تنها تحت اثر نیروی وزن در راستای قائم حرکت کند حرکتش شتابدار ثابت می باشد اگر جهت بالا (   ) را مثبت فرض کنیم علامت شتاب همیشه منفی و برابر          می باشد با این قرارداد علامت های      وسرعت را بایستی صحیح جایگذاری نمود مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. بر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت شتابدار ثابت - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت شتابدار ثابت - 21 اسلاید       اگر متحرکی روی یک خط راست با شتاب حرکت کند حرکتش شتابدار ثابت است. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت یکنواخت - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث حرکت یکنواخت - 17 اسلاید       فاصله دو قطار 60کیلومتر است و با سرعت 20 و 40 کیلومتر بر ساعت به سمت یک دیگر حرکت می کنند. پرنده ای با سرعت 50کیلومتر بر ساعت بین دو قطار به طور مرتب رفت و برگشت می کند . پس از رسیدن دوقطار به هم پرنده چه مسافتی را طی کرده است ؟ مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط  - 29 اسلاید       بردار مکان: برداریست که ابتدای آن مبدا مختصات و انتهای آن محل قرارگیری جسم است. بردار جابه جایی: برداریست که ابتدای آن ابتدای حرکت و انتهای آن انتهای حرکت می باشد جا به جایی به مسیر حرکت بستگی ندارد می توان گفت جا به جایی همان تفاضل بردارهای مکان می باشد.     مسافت طی شده: طول مسیر پیموده شده توسط متحرک می باشد(کمیت عددی) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 25 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 15 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی فصل سوم - 9 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث آشنایی با بردار - 43 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث آشنایی با بردار - 43 اسلاید       برای یافتن تصویر یا قرینه ی یک بردار نسبت به محورها یا صفحات مختصات کافی است تصویر یا قرینه ی نقطه ی انتهایی آن را بیابیم. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی و جبر خطی پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث بردار - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت هندسه تحلیلی و جبر خطی پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث بردار - 26 اسلاید       نکته : با توجه به تعریف ضرب داخلی و خارجی دو بردار می توان نکات زیر را استخراج کرد :   الف ) از تقسیم رابطه ی اول بر رابطه دوم داریم : ب) اگر دو رابطه را به توان دو برسانیم و با هم جمع کنیم داریم : مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث درخت - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث درخت - 30 اسلاید       1) در هر درخت مجموع مرتبه و اندازه همواره عددی فرد است. 2) در هر درخت حاصل ضرب مرتبه و اندازه همواره عددی زوج است. 3) هر درخت با حذف هر یال به گرافی ناهمبند تبدیل می شود. و اگر یک یال اضافه کنیم دور پدید می آید. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مقدمات گراف - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضیات گسسته پایه پیش دانشگاهی ریاضی مبحث مقدمات گراف - 37 اسلاید       به عبارت ساده تر :اگر p نقطه در صفحه داشته باشیم وبعضی از آنها را به دلخواه بهم وصل کنیم شکل حاصل را گراف ساده گویند. مثال 1-در گراف مورد نظر مجموعه یالها وراس های آنرا مشخص کنید. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا. برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):