مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تعقر و نقطه عطف - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تعقر و نقطه عطف - 12 اسلاید       برای تعیین جهت تقعر تابع f ، مشتق دوم تابع را می یابیم و آن را تعیین علامت می کنیم . در بازه ای که مشتق دوم بزرگتر از صفر باشد ، جهت تقعر منحنی رو به بالاست . در بازه ای که مشتق دوم کوچکتر از صفر باشد ، جهت تقعر رو به پایین است . مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث رسم نمودار و مجانب - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث رسم نمودار و مجانب - 23 اسلاید       تعیین وضعیت منحنی در مجاورت یک نقطه : برای تعیین شکل منحنی در مجاورت نقطه       مشتق اول و دوم تابع را یافته با قرار دادن        در آن ها بر اساس اعداد بدست آمده نتایج زیر حاصل می شود: مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ماکزیمم و مینیمم تابع - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ماکزیمم و مینیمم تابع - 21 اسلاید       1- در توابع چند ضابطه ای  ، قدر مطلق و براکتی برای تعیین یکنوایی از رسم تابع استفاده می کنیم . 2- در توابع یک ضابطه ای فاقد قدر مطلق و براکت ، مشتق تابع را می گیریم و آن را تعیین علامت می کنیم . اگر مشتق بزرگتر مساوی صفر باشد ، تابع اکیدا صعودی است و اگر مشتق کوچکتر مساوی صفر باشد ، تابع اکیدا نزولی است و اگر مشتق صفر باشد ، تابع ثابت است . نکته مهم : در توابع کسری اگر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق و جز صحیح - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق و جز صحیح - 37 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث معادلات مثلثاتی - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث معادلات مثلثاتی - 6 اسلاید       انواع معادلات مثلثاتی: 1)معادلات قابل تجزیه: در این معادلات با استفاده از فرمول های مثلثاتی کمان و نسبت ها را یکسان نموده و عبارت را تجزیه کرده و با مساوی صفر قرار دادن هر عبارت دسته جواب مربوط به آن را می نویسیم مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تابع قدرمطلق - 19 اسلاید       نامعادلات قدر مطلق: (روش تشریحی): ریشه تمامی قدر مطلق ها را یافته و جدولی مانند جدول تعیین علامت رسم می کنیم در هربازه بر اساس علامت عبارت داخل قدر مطلق آن ها را از قدر مطلق خارج کرده و نامعادله حاصل را حل می کنیم مجموعه جواب بدست آمده را با بازه ی مربوطه اشتراک می گیریم و در انتها جواب های آخر هر قسمت را با هم اجتماع می گیریم. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پشامدمستقل و ناسازگار - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پشامدمستقل و ناسازگار - 9 اسلاید       دو پیشامد A , B را ناسازگار گوییم هرگاه اشتراک آن ها تهی باشد. یعنی : مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ترکیب و اشتراک پیشامدها - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث ترکیب و اشتراک پیشامدها - 7 اسلاید       تعداد مسافرین یک هتل 72 نفرند که 23 نفر از آنها تاجر و 12 نفر آن ها برای اولین بار سفر کرده اند. 8 نفر از بین این تاجرین برای اولین بار سفر کرده اند. اگر فردی به تصادف انتخاب شود با کدام احتمال این فرد نه تاجر است و نه اولین بار است که سفر کرده اند؟ 1)  2)  3)  4) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فضای نمونه - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فضای نمونه - 10 اسلاید     اگر تمام حالات انجام یک پدیده ی تصادفی را در یک مجموعه بنویسیم مجموعه ی حاصل را فضای نمونه ای می نامیم و آن را با S نمایش می دهیم مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث شدت صوت - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث شدت صوت - 18 اسلاید       آستانه شنوایی: کم‌ترین شدت صوتی است که برای شنیدن یک صدا گوش لازم دارد. آستانه دردناکی: بلندترین صدایی (بیشینه‌ی شدت) که انسان می‌تواند صدایی را بدون درد گوش بشنود مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث لوله های صوتی - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث لوله های صوتی - 18 اسلاید       n شماره‌ی صوت، شماره‌ی بسامد و یا شماره هماهنگ نامیده می‌شود. 1) در لوله صوتی باز داریم: 1-تعداد شکم = تعداد گره =n اگر           باشد،              خواهد بود که فرکانس هماهنگ اصلی نام دارد. 3)         &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی مبحث مفهوم موج صوتی و سرعت انتشار صوت - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی مبحث مفهوم موج صوتی و سرعت انتشار صوت - 16 اسلاید       صوت یک موج مکانیکی است که در هوا به‌صورت طولی منتشر می‌شود. سرعت انتشار صوت در جامد بیش‌تر از مایع و گاز می‌باشد.   موج طولی از روی تراکم (پرفشار) و انبساط (کم‌فشار) گاز قابل تشخیص است. فاصله بین دو تراکم متوالی یا دو انبساط متوالی یک طول موج است. فاصله بین یک تراکم و انبساط متوالی نصف طول موج می‌باشد. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی تجربی مبحث اصل بر هم نهی موج ها و موج ایستاده - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پیش دانشگاهی تجربی مبحث اصل بر هم نهی موج ها و موج ایستاده - 21 اسلاید       هر موج در حال انتشار، بدون آنکه برای انتشار سایر موج‌ها مزاحمتی ایجاد کند، از آن‌ها عبور کرده و به انتشار خود ادامه می‌دهد. درست مانند آنکه هیچ موج دیگری در محیط منتشر نمی‌شود. در نقطه‌ای که دو و یا چند موج با هم تلاقی می‌کنند، جابه‌جایی ذره‌ای از محیط که در آن نقطه است، برابر برآیند جابه‌جایی‌های حاصل از هریک از موج‌ها اس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث موج مکانیکی - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث موج مکانیکی - 17 اسلاید       می‌دانیم تمام نقاط نسبت به منبع تأخر فاز دارند. پس معادله ارتعاشی نقطه  در شکل بالا که راستای انتشار موج در جهت منفی محور x است، به‌صورت                                      &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت نوسانی - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت نوسانی - 25 اسلاید       همان‌طور که گفته شد دوره هر نوسانگری به ساختمان آن نوسانگر بستگی دارد. در مجموعه فنر و جسم دوره تناوب از رابطه روبه‌رو به‌دست می‌آید: مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث روابط انرژی در حرکت نوسانی ساده - 23 اسلاید       در حرکت نوسانی مدام انرژی جنبشی و پتانسیل به یکدیگر تبدیل می‌شوند و مجموع آن‌ها که انرژی مکانیکی است، عدد ثابتی است. (در صورتی­که ازاتلاف انرژی صرف­نظر شود.) در نوسان مجموعه فنر و جسم انرژی پتانسیل از رابط مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت نوسانی - 57 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت نوسانی - 57  اسلاید       حرکت نوسانی ساده: هر حرکت رفت و برگشت بر روی یک پاره‌خط حول نقطه‌ای در وسط پاره‌خط (مرکز نوسان) را گویند. اندازه شتاب نیز متناسب با فاصله متحرک تامرکز نوسان می‌باشد. فاصله متحرک تا مرکز نوسان بعد حرکت نام دارد. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تکانه - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث تکانه - 24 اسلاید       نکته : دقت کنید که چون سرعت و تکانه کمیت هایی برداری هستند مح ا سبه تغییرات آنها بصورت برداری صورت می پذیرد مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث دینامیک در سطح شیبدار - 27 اسلاید       حرکت روی سطح شیبدار الف) جسم آزادانه روی سطح شیبدار رو به بالا یا پایین حرکت می‌کند:    1) حرکت رو به بالا   پس اندازه شتاب در حرکت رو به بالا                 می‌باش مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فصل دینامیک - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فصل دینامیک - 28 اسلاید       اندازه حرکت (تغییر اندازه حرکت ـ تکانه ـ ضربه)   اندازه حرکت یک جسم از حاصل‌ضرب جرم در سرعت جسم به‌دست می‌آید که یک کمیت برداری می‌باشد:  مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فصل دینامیک - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث فصل دینامیک - 44 اسلاید       برای حل مسائل دینامیک ابتدا بایستی نیروها را شناخته و در هر مسأله دیاگرام نیرو را رسم کنیم. سپس با استفاده از قوانین نیوتن روابط مربوط به آن مسأله را بنویسیم.  مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث سقوط آزاد - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث سقوط آزاد - 32 اسلاید     تصاعد گالیله: مسافت های طی شده در ثانیه های متوالی، تصاعدی حسابی تشکیل می دهند با قدر نسبت شتاب ( g ). مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت پرتابی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت پرتابی - 28 اسلاید       حرکت پرتابی یک حرکت دو بعدی است که با دو پارامتر سرعت اولیه (       ) و زاویه ی پرتاب (        ) معرفی می گردد. حرکت افقی        حرکت یکنواخت حرکت قائم        حرکت شتابدار (پرتاب رو به بالا با شتاب g - ) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیریک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت با سرعت ثابت - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیریک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت با سرعت ثابت - 35 اسلاید       نمودار مکان-زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. الف) معادله ی مکان-زمان آن را بنویسید. ب) در چه لحظه ای متحرک از مبدأ مکان عبور می کند؟ ج) در چه لحظه ای متحرک برای دومین بار از مبدأ مکان می گذرد؟ د) جابه جایی و مسافت طی شده توسط متحرک را در 3 ثانیه دوم حرکت بیابید. ه) جابه جایی و مسافت طی شده توسط متحرک را در 3 ثانیه هشتم حرکت بیابید. و)‌ نمودار سرعت-زمان آن را رسم کنید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت با شتاب ثابت - 39 اسلاید       نکته مهم: به حرکتی شتابدار گویند که بردار سرعت با گذشت زمان تغییر کند. چون سرعت کمیتی است برداری اگر اندازه یا جهت بردار سرعت تغییر کند حرکت شتابدار است. نتیجه مهم : هر حرکت روی مسیر منحنی حتما شتابدار است. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث نمودارها - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث نمودارها - 23 اسلاید       سطح زیر نمودار شتاب ـ زمان تغییرات سرعت را می‌دهد. (زیر نمودار زمان با علامت منفی) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث پرتاب در راستای قائم - 22 اسلاید       اگر جسمی تنها تحت اثر نیروی وزن در راستای قائم حرکت کند حرکتش شتابدار ثابت می باشد اگر جهت بالا (   ) را مثبت فرض کنیم علامت شتاب همیشه منفی و برابر          می باشد با این قرارداد علامت های      وسرعت را بایستی صحیح جایگذاری نمود. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت شتابدار ثابت - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت شتابدار ثابت  - 21 اسلاید       متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت به حرکت در می آید و پس از    ثانیه سرعتش به    می رسد سپس به مدت      ثانیه سرعتش به طور یکنواخت کاهش پیدا می کند تا به           برسد کل مسافتی که متحرک تا این لحظه پیموده برابر است با: مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت یکنواخت - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث حرکت یکنواخت - 17 اسلاید       قطاری به طول 200 متر با سرعت              در حال حرکت است .پشت سر آن قطار دیگری به طول 300 وبا سرعت             و در همان جهت حرکت می کند . اگر ابتدای این قطار از انتهای قطار اول 500 متر فاصله داشته باشد چند ثانیه طول می کشد تا قطار سریعتر کاملا از قطار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت فیزیک پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث سرعت لحظه ای و متوسط شتاب لحظه ای و متوسط - 29 اسلاید       بردار مکان: برداریست که ابتدای آن مبدا مختصات و انتهای آن محل قرارگیری جسم است. بردار جابه جایی: برداریست که ابتدای آن ابتدای حرکت و انتهای آن انتهای حرکت می باشد جا به جایی به مسیر حرکت بستگی ندارد می توان گفت جا به جایی همان تفاضل بردارهای مکان می باشد.     مسافت طی شده: طول مسیر پیموده شده توسط متحرک می باشد(کمیت عددی) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هشتم مبحث تحولات گذشته - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هشتم مبحث تحولات گذشته - 19 اسلاید       استخوان های خزنده ای در میان یک لایه سنگی حاوی ماده رادیواکتیوی به نیمه عمر 75 میلیون سال پیدا شده است . اگر 15/16 این ماده رادیو اکتیو تخریب شده باشد خزنده در چه دورانی زندگی کرده است ؟ مزوزوئیک سنوزوئیک پرکامبرین پالئوزوئیک مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی درس دهم مبحث انسان در نواحی قطبی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی درس دهم مبحث انسان در نواحی قطبی - 16 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل پنجم مبحث آتشفشانها و فعالیت های آتشفشانی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل پنجم مبحث آتشفشانها و فعالیت های آتشفشانی - 14 اسلاید       آتشفشان شکاف ها یا حفره هایی هستند که مواد آتشفشانی از آنها بیرون می ریزند . اگر مواد آتشفشانی تنها از یک مجرای اصلی بیرون بریزند در اطراف مجرای خروج مخروطی به وجود می آورند دهانه , دودکش , آشیانه یا اتاق ماگما  مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث زمین لرزه - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث زمین لرزه - 8 اسلاید       منشا زمین لرزه ( کانون و مرکز سطحی زمین لرزه ) کانون را می توان به سه گروه تقسیم کرد : -زمین لرزه های کم عمق ( عمق کانون کمتر از 70 کیلومتر ) --زمین لرزه های با عمق متوسط ( عمق کانون بین 70 تا 300 کیلومتر ) -زمین لرزه های عمیق ( عمق کانون بیش از 300 کیلومتر ) مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم مبحث زمین ساخت ورقه ایی - 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم مبحث زمین ساخت ورقه ایی - 35 اسلاید       انواع قطبین زمین: زمین علاوه بر دو شمال و جنوب جغرافیایی ،دو قطب شمال و جنوب مغناطیسی نیز دارد. این قطبین جغرافیایی و مغناطیسی بر هم منطبق نیستند. روش مطالعه دیرینه شناسان: در بعضی از سنگ ها،کانی هایی وجود دارند که به عنوان قطب نماهای فسیل عمل می کنند. این نوع کانی ها مانند مانیتیت در گدازه های بازالتی فراوان اند. بعد از آنکه گدازه منجمد وسرد شد و دمای آن از نقطه کوری پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم - 8 اسلاید       vکوه های اقیانوسی vآتشفشانهای اقیانوسی vلرزه شناسی اقیانوسها vنمونه بردارری از سنگهای اقیانوسی نظریه هری هس مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم مبحث زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل سوم مبحث زمین ساخت ورقه ای - 17 اسلاید       1- انطباق حاشیه قاره ها 2- فسیل ها مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل دوم - 7 اسلاید       روش های مطالعه زمین: 1- روش مستقیم نمونه سنگ ها و ماگما میانبارها افیولیت ها 2- روش غیر مستقیم امواج لرزه ای میدان مغناطیسی نور ستارگان مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی ساختمان درونی زمین - 12اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی ساختمان درونی زمین - 12اسلاید       الف ) روش مطالعه مستقیم : میانبار ها ( کیمبرلیت ها ) افیولیت ب) روش مطالعه غیر مستقیم :  مطالعه سنگ های ماه , شهاب سنگ ها , طیف نور خورشید و ......  P   ,    S   امواج لرزه ای   مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل اول - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل اول - 9 اسلاید       •اجزای منظومه شمسی: 1- خورشید 2- سیارات 3- سیارک ها 4- قمر ها 5- دنباله دار ها 6- شهاب سنگ ها 7- شهاب ها مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث جایگاه زمین در فضا - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت زمین شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی مبحث جایگاه زمین در فضا - 20 اسلاید       منظومه شمسی شامل خورشید , هشت سیاره , سیارک ها ,قمر ها دنباله دارها و .......است که به دور مرکز کهکشان راه شیری در حرکت است . خورشید : نزدیک ترین ستاره به زمین است . 75% هیدروژن  و 23% هلیم دارد . منشا انرژی خورشید ؟ مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل نهم مبحث باکتری ها - 16 اسلاید       ساختاری است دارای کروموزوم ، مقدار کمی سيتوپلاسم  که ديواره ضخيمی دور تا دور تشکیل شده   بعضی باکتری ها وقتی در شرايط سخت، از جمله کمبود مواد غذايی، خشکی و دمای زياد،قرار می گيرند، اندوسپور می سازند که نسبت به تنش های محيطی مقاوم است و می تواند سال ها بعد از تشکيل، رويش خود را از سر گيرد و باکتری فعالی توليد کند مناسب برای دانش آموزان و دبیران و او ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث رفتارهای جانوری - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث رفتارهای جانوری - 6 اسلاید       سريع ترين راه برقراری ارتباط بين جانور و محيط پيرامونش رفتارهايی است که جانور از خود نشان می دهد . بروز رفتار متفاوت سنجاب وقت دیدن فندقی و يک مار . رفتار دفاعی خاص گاو وحشی قطبی با ديدن شکارچی ها (تشکيل حلقه دفاعی به دور جوان ترها)   رفتارها به اشکال متفاوتی بروز می کنند،و همة آنها درجهت کاهش هزينه های مصرفی و افزايش سود خالص، انتخاب شده اند . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل هفتم مبحث تکامل رفتار - 6 اسلاید     انتخاب طبيعی دربارة بروز رفتارهای مختلف نيز همانند سايرصفت ها نقش دارد.   در انتخاب طبيعی شيرهای افريقايی صفاتی که در بقا و توليدمثل افراد دخالت دارندگزينش می شوند نه برای گونه  رفتارهایی را که نمی توان براساس فرضية«انتخاب فرد» تفسیر کرد: (1زنبور کارگر مدافع کندو که با نیش زدن مهاجم خود می میرد. (2زنبورهای عسل ماده که توليدمثل نمی کنند.وانرژی خود را صرف زا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل ششم مبحث روابط ميان جانداران در يک اجتماع زيستی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت زیست شناسی پایه پیش دانشگاهی تجربی فصل ششم مبحث روابط ميان جانداران در يک اجتماع زيستی - 20 اسلاید       تکامل همراه: هماهنگی تکامل بین گونه هایی که در یک اکوسیستم زندگی میکنند. مثلا تکامل همراه شکار و شکارچی: شکارچی دارای صفاتی شده که بیشتر در شکار به او کمک می کند. شکار به صفاتی که او را از شکار حفظ می کند مجهز شده است. تکامل همراه گیاه و پرنده شهد خوار: هماهنگی ساختار نوک پرنده  با ساختار گل مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(2):