مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان - 18 اسلاید   مطالب در ضمن تصاویر است مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت لغات درس دوم زبان انگلیسی چهارم دبیرستان - 8 اسلاید

دانلود پاورپوینت لغات درس دوم زبان انگلیسی چهارم دبیرستان - 8 اسلاید         Education is not an end, but a means to an end. In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them; our purpose is to fit them for life. As soon as we realize this fact, we will understand that it is very important to choose a system of education which will really prepare children for life. It is not enough just to choose the first system ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان درس پنجم قدرت پرواز - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان درس پنجم قدرت پرواز - 21 اسلاید     مطالب ضمن تصاویر است مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان مبحث حقیقت بندگی - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان مبحث حقیقت بندگی - 18 اسلاید     تصویر دارد مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان درس دوم یگانه بی همتا - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت دین و زندگی چهارم دبیرستان درس دوم یگانه بی همتا - 11 اسلاید     تصویر دارد مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی چهارم درس اول - 19 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی چهارم درس اول - 19 اسلاید         دو نوع عبارت اسمی داریم . به جملات زیر دقت كنيد: 1 ) know that he lives here. 2 ) know who lives here.   در مثال 1  اگر جمله را تجزیه كنيم ، I  فاعل ، know  دانستن ( فعل است )  و حرف ربط  ( that كه ) یك رابط و جمله كوتاه  (he lives here ) كه جاي مفعول نشسته است . لذا آن را یك عبارت اسمي that  می گویند. درمثال (2) اگر جمله را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث شیمی و زندگی - 16 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث شیمی و زندگی - 16 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحثنظریه سینتیک - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحثنظریه سینتیک - 20 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث عوامل موثر بر سرعت واکنش - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث عوامل موثر بر سرعت واکنش - 29 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف - 34 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف - 62 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پیش دانشگاهی مبحث سرعت متوسط تولید و مصرف - 62 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پایه پیش دانشگاهی بخش اول مبحث سینتیک شیمیایی - 83 اسلاید

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی پایه پیش دانشگاهی بخش اول مبحث سینتیک شیمیایی - 83 اسلاید       واکنش شیمیایی: * واکنش شیمیایی توصیفی برای یک تغییر شیمیایی است. * در هر واکنش شیمیایی چه تند و چه کند از یک یا چند واکنش‎دهنده، فراورده‎هایی با خواص متفاوت تولید می‎شود. * برخی از واکنش‎های شیمیایی با تغییر رنگ، تولید رسوب، آزادشدن گاز، دادوستد گرما و ایجاد نور و صدا همراه است. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سیزدهم - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سیزدهم - 25 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس یازدهم - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس یازدهم - 38 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دهم - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دهم - 28 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم - 51 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم - 51 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 25 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 25 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول مبحث نی نامه - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت فارسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول مبحث نی نامه - 27 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس هفتم - 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس هفتم - 18 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس هشتم - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس هشتم - 21 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنجم سنت های خداوند - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنجم سنت های خداوند - 21 اسلاید     کدام آیه نشان می دهد که خداوند از روی عدل ، کار نیک را چند برابر و کار بد را فقط به اندازه خودش پاداش و جزا می دهد  ؟ 1) مَن جاءَ بِالحَسَنهِ فلهُ عشرُ امثالها و مَن جاءَ بالسَّیئه  .... 2) و لَو انَّ اهل َ القُری آمنوا و اتَّقوا لَفَتحنا علیهم بَرکاتِ من السَّماءِ و الاَرض ... 3) و الّذین کذّبوا بِآیاتِنا سَنَستَدرِجُهُم مِن حَیث ُ لا یعلمون و املِی لهم اِنَّ کیدِی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنج قدرت پرواز - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنج قدرت پرواز - 26 اسلاید       رابطه ی اراده انسان با اراده خداوند : -وقتی گفته می شود خداوند با حکمت خویش ، اندازه ، ویژگی و نقشه پدیده ها را معین میکند و با اراده خود آن را محقق می سازد به این معناست ه حوادث جهان از جمله کارهای انسان تحت تدبیر و اراده خدا و مظهری از قضا و قدر است . برای بررسی تاثیر اراده خدا د رکار های انسان باید دو نوع علت را مورد بررسی قرار داد : 1.علل عرضی 2.علل طولی   مناس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنجم قدرت پرواز - 24 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس پنجم قدرت پرواز - 24 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم در مسیر اخلاص - 26 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم در مسیر اخلاص - 26 اسلاید       vاخلاص در بندگی و پرستش به این معناست که تمام جهت گیری های زندگی انسان سمت و سویی الهی پیدا کند و همه کارها در مسیر رضایت خدا باشد. vبه هر میزانی که در جه ی اخلاص انسان بیشتر باشد مقامش نزد خداوند گرامی تر و درجه اش در بهشت بالاتر می رود . مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم مبحث در مسیر اخلاص -20 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم مبحث در مسیر اخلاص -20 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم حقیقت بندگی - 21 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم حقیقت بندگی - 21 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم حقیقت بندگی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم حقیقت بندگی - 20 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم یگانه ی بی همتا - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم یگانه ی بی همتا - 13 اسلاید         مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 11 اسلاید       مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم - 12 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس چهارم - 12 اسلاید       جملات مصدر با to یک جمله ای هستند و اسم اول جمله نباید به صورت ضمیر در آخر جمله دوباره تکرار شود. نکته for : گاهی اوقات ممکن است مصدر با to از ادامه جمله حذف شده باشد. در این صورت for می تواند نشانه محسوب شود. This box is too heavy for me. مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس سوم - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس سوم - 6 اسلاید       در سال دوم دبیرستان با گروهی از کلمات به نام موصول آشنا شدیم مثل who ، which ، whome ،... و نیز یاد گرفتیم که تمامی آنها وسط جمله می آیند و به جای اکثر آنها می توان از that به معنی که استفاده کرد این موصولات شامل دو گروه فاعلی و مفعولی می باشند مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس سوم - 10 اسلاید       حالت اول: اگر فعلی که بعد از ضمیر موصولی قرار دارد استمراری باشد برای کوتاه کردن آن ضمیر موصولی و فعل to be را حذف می کنیم.   The girl who/that is coming is Rose.   The girl coming is Rose مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس دوم - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس دوم - 5 اسلاید       بعد از دو فعل make ، let فعل بعد به صورت ساده به شرح زیر می آید مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی لغات درس اول - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی لغات درس اول - 10 اسلاید     Just imagine ………… in a country where it is always warm and sunny. What would you do?   ( سراسري ریاضی 89 ) 1)be living                                2) living       &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 5 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 5 اسلاید       نکته 1 : زمان فعل اول در قانون فعل دوم تاثیری ندارد. نکته 2 : بعد از فعل help هم می توان مصدر با to آورد هم مصدر بدون to . نکته 3 : اگر فعل make معنی ] وادار کردن [ بدهد فعل بعد از آن به صورت ساده اما اگر معنی ] ساختن [ بدهد فعل بعد از آن به صورت مصدر با to می آید. He made a house to live there .   He made his workers build a house مناسب برای دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس اول - 12 اساید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی گرامر درس اول - 12 اساید       این شبه جملات شامل شش زیر گروه به شرح زیر هستند 1- شبه جملات قید زمان     2- قیدی دلیل    3- قیدی تضاد مقایسه 4- قیدی تضاد نقایسه    5- بیان هدف      6- تضاد غیر منتظره 1- شبه جملات قیدی زمان : نشان دهنده زمان وقوع فعل است و برای بیان آن از چهار کلمه ی زیر استفاده می شود مناسب برای دانش آموزان و دب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی لغات درس اول - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی لغات درس اول - 9 اسلاید       If we do not find a good solution for the problem now, we will be …………… up trouble for ourselves in the near future .                                ( سراسری انسانی 92 ) 1) lifting&n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 10 اسلاید       Does Mary know whom ……… at the last party?                        ( (سراسری انسانی 88 1)they met                 2) they meet          &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس اول - 9 اسلاید       نکته 1 : اگر کاری, کار دیگری را قطع کند همزمانی محسوب می شود. نکته 2 : اگر جمله بعد از نقطه چین فعل استمراری داشت در اینصورت as یا while بهتر از when است. نکته 3 : while گاهی اوقات معنی ] موقع [ می دهد که در این صورت بلافاصله بعد از آن فعل ingدار می آید.          I had an accident while driving. نکته 4 : اگر در یکی از جملات یا هر دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی عمومی پایه پیش دانشگاهی درس دوم - 10 اسلاید       Education is not an end, but a means to an end. In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them; our purpose is to fit them for life. As soon as we realize this fact, we will understand that it is very important to choose a system of education which will really prepare children for life. It is not enough just to choose the first system of educ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی درس اول - 7 اسلاید

دانلود پاورپوینت زبان انگلیسی عمومی پیش دانشگاهی درس اول - 7 اسلاید       Lesson one Today there is a television set in almost every house. In some countries , you can choose between as many as forty different channels ; some show only a single Type of program – news , sports , music , theater or movies ; most show different kinds of programs , giving the viewer a lot of choices to choose from in one country , a recent research showed that t ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

دانلود پاورپوینت دینی پایه پیش دانشگاهی درس دوم مبحث یگانه ی بی همتا - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت دینی پایه پیش دانشگاهی درس دوم مبحث یگانه ی بی همتا - 13 اسلاید         توحید در ربوبیت : -خداوند صاحب اختیاری است که با تدبیر خویش همه امور هستی را در دست دارد . -خداوند چون خالق جهان است تدبیر و مدیریت جهان نیز با خداست . -اگر کسی در کنار ربوبیت خدا برای خود حسابی جداگانه باز کند و تدبیر خود را مستقل از تدبیر خدا بپندارد و شرک در ربوبیت است . -اعتقاد داشتن به توحید در ربوبیت به معنای نفی تدبیر و اندیشه انسان نیست . مناسب برای دانش آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):