مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی - 12 اسلاید

پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی - 12 اسلاید پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی پاورپوینت حسابداری و آینده ی شغلی •تعریف حسابداری        حسابداری یک سیستم است که درآن فرایندجمع آوری،طبقه بندی، ثبت،خلاصه کردن اطلاعا ت وتهیه ی گزارش های ما لی  وصورت های حسابداری درشکل ها و مدل های خاص انجام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی - 29 اسلاید

پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی - 29 اسلاید پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی پاوروپوینت نظرات پیرامون حذف سه صفر از پول ملی •پیشینه موضوع در ایران •در سال 73 برای نخستین ، مطرح شد •5 سال پیش بحث تغییر واحد پولی کشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک - 31اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک - 31اسلاید پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک پاورپوینت استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک ¢ دامنه کاربرد استاندارد ü دامنه کاربرد: *شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری ü موارد عد م کاربرد است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی - 25 اسلاید

پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی - 25 اسلاید پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی پاورپوینت استانداردهای حسابداری فعالیتهای کشاورزی •فعالیت کشاورزی و شناخت كشاورزي‌:شامل انواع گوناگونی ما نند:درختکاری ،کاشت گیاهان یک ساله یا چند ساله ، زراعت ،کاشت درختان میوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منطق و اقسام آن - 155 اسلاید

پاورپوینت منطق و اقسام آن - 155 اسلاید پاورپوینت منطق و اقسام آن پاورپوینت منطق و اقسام آن پاورپوینت منطق و اقسام آن پاورپوینت منطق و اقسام آن پاورپوینت منطق و اقسام آن تعریف منطق :  دانشی است که به کار گرفتن قواعد و دستورات آن موجب می شود تا انسان در فکر اشتباه نکند و به نتیجه درست برسد . منطق راه درست اندیشیدن و شیوه درست نتیجه گرفتن را به ما می آموزد. پاورپوینت منطق و اقسام آن پاورپوینت منطق و اقسام آن ب ) علم حص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی -21اسلاید

پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی   -21اسلاید پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی پاورپوینت محورهای عملکرد واحد کارگزینی شرح وظایف واحد کارگزینی 1- جذب تعاریف پست های نیروی انسانی پست های سازمانی تشکیلات شبکه و مرکز بهداشت نظرآبا د با توجه به تعریف طرح گسترش و نیاز نیروی انسانی ساماندهی شده و جذب این نیروها صور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 73 اسلاید

پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی - 73 اسلاید پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی پاورپوینت حقوق ارتباط جمعی l تعاریفی از حقوق 1- واژگانی را در برمی گیرد که در یک معنای وسیع کاربرد اخلاق وعدالت رانشان می دهد. 2- جمع حق است :مجموعه اختیاراتی که به موجب آن هرفرد می تواند چیزی ازدیگران بگیرد،آنان را به انجام یاانصراف ازچیزی وامتناع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها - 18 اسلاید

پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها - 18 اسلاید پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها پاورپوینت حقوق بین الملل دریاها —فصل اول — —تحقیقات علمی دریایی و انتقال دانش فنی —دامنه صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی —وضعیت حقوقی تاسیسات تحقیقاتی —همکاری بین المللی در تحقیقات دریایی —انتقال دانش فنی دریایی —دامنه صلاحیت انجام تحقیقات علمی دریایی &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تاریخچه نماز - 20 اسلاید

پاورپوینت تاریخچه نماز - 20 اسلاید پاورپوینت تاریخچه نماز پاورپوینت تاریخچه نماز پاورپوینت تاریخچه نماز پاورپوینت تاریخچه نماز پاورپوینت تاریخچه نماز } قرآن چگونه آغاز شده است؟ } در ابتدای قرآن پس از سوره حمد و ستایش خداوند } خداوند قرآن را کتابی استوارکه هیچ شکی در آن نیست معرفی کرده است و آن را هدایت کننده افراد با تقوا نام نهاده است و افراد با تقوا را این گونه معرفی کرده است : کسانی که به عالم غیب عالم غیر مادی ایمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه - 25 اسلاید

پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه - 25 اسلاید پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه •فهرست vسلسله صفويه vظهور تشيع و نقش آن در تحول فرهنگي vتعليم و تربيت در عهد صفويه vپيدايش خانقاه vمدارس صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه پاورپوینت تعليم و تربيت در عهد صفويه سلسله ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت - 60 اسلاید

پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت - 60 اسلاید پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت پاورپوینت آموزش و بهسازی کارکنان دولت •يكي از مطمئن‌ترين و اساسي‌ترين راه‌هاي بهسازي سازماني است. آموزش نيروي انساني علاوه بر آن كه استعدادهاي افراد را پرورش مي‌دهد، روش‌ها و فنون انجام دادن كار را بهبود مي‌بخشد، موجب كسب دانش و افزايش مهارت‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد. - 4 اسبلاید

پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد. - 4 اسبلاید پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد پاورپوینت سئوالاتی که هر فرد قبل از ازدواج بایستی از خودش در موردخودش بپرسد •سئوالات خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد - 22 اسلاید

پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد - 22 اسلاید پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد پاورپوینت سير انديشه هاي لوئيس مامفورد ´ لوئيس مامفورد: ´ لوئيس مامفورد در ايالات متحده متولد شد(1990-1895) ´ موسس گروه برنامه ريزي منطقه اي براي مسكن نيويورك ´ استاد برنامه ريزي شهري در دانشگاه پنسيلوانيا در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر - 23اسلاید

پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر - 23اسلاید پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر پاورپوینت كارگاه روش‌هاي برقراري ارتباط مؤثر •اهميت ارتباط   Øارتباط تنها وسيله انتقال اطلاعات به ديگران است. Øارتباط تنها وسيله دريافت اطلاعات از ديگران است. &Os ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جوانان - 20 اسلاید

پاورپوینت جوانان - 20 اسلاید پاورپوینت جوانان پاورپوینت جوانان پاورپوینت جوانان پاورپوینت جوانان پاورپوینت جوانان اهمیت دوران جوانی جوانان از لحاظ کمی، ارزشمندترین سرمایه اجتماعی محسوب می شوند جوانان در بهترین سنین جهت فراگیری مهارت های سالم زیستن قرار دارند جوانان ، بیشترین تأثیر را بر همسالان واعضای خانواده خود دارند پاورپوینت جوانان   پاورپوینت جوانان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي - 20اسلاید

پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي - 20اسلاید پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي پاورپوینت مديريت تعارض و كاربرد آن در تربيت‌بدني و علوم ورزشي تعارض يعني: v آغاز هوشياري و آگاهي. v وجود عدم توافق بين دو يا چند گروه. vتعارض زماني بوجود مي‌آيد كه علائق در تضاد ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت مهندسي - 265 اسلاید

پاورپوینت مديريت مهندسي - 265 اسلاید پاورپوینت مديريت مهندسي پاورپوینت مديريت مهندسي پاورپوینت مديريت مهندسي پاورپوینت مديريت مهندسي بخش اول: سازمان و مديريت .1اصول مديريت عمومي .2تئوري و ساختار سازمان .3مديريت منابع انساني   بخش دوم: حوزه هاي دانش مديريت کسب و کار .1مديريت بازاريابي .2مديريت فناوري .3 مديريت پروژه اهداف درس   در اين درس برخي از مهم‌ترين مباحث مديريتي که در فعاليت‌هاي مهند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي - 17اسلاید

پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي - 17اسلاید پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي پاورپوینت راهكارهاي مديريت مصرف در بخش صنعتي تحقيقات نشان داده است قريب به 70 درصد از انرژي الكتريكي مصرفي در بخش صنعتي در ايران سهم موتورهاي الكتريكي بوده و تنها 30 درصد از انرژي الكتريكي مصرفي در اين بخش مربوط به ساير مصرف كننده هاي صنعتي است لذا دفتر خدمات م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت فرهنگ و جامعه - 15 اسلاید

پاورپوینت فرهنگ و جامعه - 15 اسلاید پاورپوینت فرهنگ و جامعه پاورپوینت فرهنگ و جامعه پاورپوینت فرهنگ و جامعه پاورپوینت فرهنگ و جامعه فرهنگ و شيوه هاي ارتباط انسان ها با يكديگر شيوه هاي ارتباط انسان ها با يكديگر       1- زبان گفتاري  2- زبان نوشتاري   3- زبان جسماني                   &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام - 24 اسلاید

پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام - 24 اسلاید پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلام پاورپوینت خیزش: اقتدار مجدد جهان اسلامصفويان در سال907 حکومتی تشکیل‏دادند که بيش از دو سده تداوم‏يافت. نخستين‏بار در تاريخ‏ايران طريقت تصوف با الهام از آموزه‏های شيعی شکل گرفت. صفويان، مجدداً هويت‏ايرانی را زنده‏ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید - 74 اسلاید

پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید - 74 اسلاید پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید پاورپوینت مدیریت بحران وبازاریابی در شرایط جدید üتعریف دوباره مفاهیم ،مفروضات ومدلهای کسب وکار ü üذوب شدن محصول وخدمت در هم و پدیدار شدن  مقوله جدیدی به نام« پیشنهاد » ویا بعبارتی کالاهای خدمت نما وخدمات کالا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت مالي - 11اسلاید

پاورپوینت مديريت مالي - 11اسلاید پاورپوینت مديريت مالي پاورپوینت مديريت مالي پاورپوینت مديريت مالي پاورپوینت مديريت مالي آيا هدف مديريت مالي " افزايش ثروت سهامداران " و يا " افزايش قيمت سهام " مغاير با اهداف اجتماعي است يا در راستاي اين اهداف مي باشد: به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران مي تواند منافع اجتماعي مصرف كنندگان   افزايش كارايي،كاهش هزينه و كيفيت مطلوب ، نه افزايش غيرعادلانه قيمت فروش پاورپوینت مديريت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت تغییر - 26اسلاید

پاورپوینت مدیریت تغییر - 26اسلاید پاورپوینت مدیریت تغییر پاورپوینت مدیریت تغییر پاورپوینت مدیریت تغییر پاورپوینت مدیریت تغییر افراد تحصيل كرده و فرهيخته داراي قدرت تغيير هستند. من بايد تغيير كنم در صورتي كه انتظار تغيير سيستم را .داشته باشم تغيير بهمراه جستجوي پاسخ ها صورت مي گيرد نه به .كاربردن فرمول ها .تغيير واقعي، واقعا دشوار است ولي غيرممكن نيست مهمترين اهداف تغيير سازماني : پاورپوینت مدیریت تغییر   .1بيان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت امور استخدامی - 10 اسلاید

پاورپوینت مدیریت امور استخدامی - 10 اسلاید پاورپوینت مدیریت امور استخدامی پاورپوینت مدیریت امور استخدامی پاورپوینت مدیریت امور استخدامی پاورپوینت مدیریت امور استخدامی 4- برای انتخاب و استخدام چه روشهایی را باید به کار ببندیم 5- تحت چه شرایطی افراد را باید انتصاب نمود تا نیاز سازمان تامین شود   •جواب سئوال اول در M.P.P. مشخص شده است و در مورد باقی سئــوالات از عملیات استخـدامی کمک میگیریم که شــــامل ســــه مرحله 1- کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه - 15صفحه وورد

تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه - 15صفحه وورد تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه تحقیق آماده با موضوع بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه بودجه کل کشور برنامه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی - 22 اسلاید

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی - 22 اسلاید پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی }بشریت امانتدار روی زمین  هست و فعالیت هایش عبادت است  و کار عبادت است واین مهم نیست برای امرار معاش و وابسته بودن روی خودت کار میکنی  در واقع  ارزش کار در استفاده و لذ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال - 85 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال - 85 اسلاید پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال § §بررسی رفتار قیمت دارایی مالی با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا § §بررسی تغییرات قیمت و حجم معاملات و پیش بینی گرایش احتمالی قیمت ها در آینده § §بررسي تغییرات قیمتهاي پیشین به منظور پیش بیني تغییرات آتي قیمت است §   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی - 23 اسلاید

پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی - 23 اسلاید پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی پاورپوینت مدیریت فرهنگ سازمانی vكليه كوششهايي كه اعضاء يك جامعه براي انطباق خود با هنجارهاي محيط اعم از طبيعي يا اجتماعي مي كنند. (ساموئل كنيگ) vمجموعه اي از رفتارهاي آموختني ، باورها ، عادات و سنن كه مشترك ميان گروهي از افراد است و به گونه اي متوالي توسط ديگران كه به آن جامعه وارد مي شوند آموخته و ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آموزش درون صنعت - 6 اسلاید

پاورپوینت آموزش درون صنعت - 6 اسلاید پاورپوینت آموزش درون صنعت پاورپوینت آموزش درون صنعت پاورپوینت آموزش درون صنعت پاورپوینت آموزش درون صنعت روش آموزش درون صنعت TWI ) )تکنیکی است که می تواند برای توسعه مهارت های سرپرستی (سوپروایزری) استفاده شود. یک سرپرست (سوپروایزر) فردی است که در مسئولیت افراد بوده یا اینکه هدایت کار دیگران را بعهده دارد. TWI بر اساس این ایده استوار است که نظارت کلیدی بمنظور اطمینان از اینکه تولید بطور همو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت - 6 اسلاید

پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت - 6 اسلاید پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت درگیر کردن کل مسیر زیر یک خط همراه با مطالعه موردی چند شرکت — تاریخچه یکپارچه‏کننده — پیدایش این الگو در طول صنعتی شدن در نیمه اول قرن نوزدهم — استفاده شرکتهای بزرگ از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت - 17 اسلاید

پاورپوینت مدیریت - 17 اسلاید پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت پاورپوینت مدیریت }. مدیر خوب کسی است که وظایف خود را کاملاً می داند و افزون بر این رئیس و مرئوس خوبی است و از کارهای خود اطلاع کافی دارد. مدیر خوب امریه صادر نمی کند، قدرت رهبری دارد و نه فقط طرز انجام کار بلکه علت انجام کار را نیز توضیح می دهد. دستورات خود را واضح و دوستانه می دهد، داد و فریاد نمی کند. پاورپوینت مدیریت تا مطمئن نشود دستورا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا - 14 اسلاید

پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا - 14 اسلاید پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا پاورپوینت تاثیر شبکه های اجتماعی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی شرکت دیجی کالا مرتبط ساختن مديريت منابع انساني با هدفهاي کوتاه مدت و بلند مدت استراتژيک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری - 7 اسلاید

پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری - 7 اسلاید پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری پاورپوینت مهارت های لازم در رهبری مشاوره از نگاه یک مشاور مشاوره یکی از مهارتهای مهم در رهبری است. علاوه بر مدیریت و ایجاد انگیز در افراد، مهم است که شما بتوانید به یادگیری، رشد و اثربخش بودن افراد تیم کمک کنید. شما می‌توانید این کار را با مشارکت در مشاوره‌ انجام دهید. این کار را می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت معماري سازماني - 60 اسلاید

پاورپوینت معماري سازماني - 60 اسلاید پاورپوینت معماري سازماني پاورپوینت معماري سازماني پاورپوینت معماري سازماني پاورپوینت معماري سازماني با استفاده از اين معماري، مشخص مي شود كه چه اطلاعاتي (What) بر اساس چه فرايندي (How) درهنگام وقوع چه رخدادي (When) در چه مكاني (Where) به چه افرادي (Who) پاورپوینت معماري سازماني و با چه هدفي (Why) داده شود تا سازمان به اهداف راهبردي تعيين شده در طرح كلان IT خود نائل شود. وظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع اتیسم - 51صفحه

تحقیق آماده با موضوع اتیسم - 51صفحه تحقیق آماده با موضوع اتیسم تحقیق آماده با موضوع اتیسم تحقیق آماده با موضوع اتیسم تحقیق آماده با موضوع اتیسم اختلال وهم گرایی بینایی (ASD) یک اختلال عصبی پیچیده و چندلایه ای است   اوتیسم که فرد به فرد علائم و نشانه های متفاوتی دارد. این تفاوت علائم و نشانه ها باعث می شود که تعیین یک روش معین برای آموزش به کودکان مبتلا به   اوتیسم   به یک چالش بدل شود. اگرچه هر کودک، به روش های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 18اسلاید

پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 18اسلاید پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال پاورپوینت آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال uدر دوران معاصر تلاش همه سازمانها، از سازمانهاي آموزشی گرفته تا سازمانهاي غیر آموزشی، معطوف به این است که از منابع و امکانات سازمان، به ویژه منابع انسانی به نحو صحیح و درست استفاده کنند، چرا که منابع انسانی از جمله سرمایه هاي سازمانی تلقی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 16 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال - 16 اسلاید تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال تحقیق آماده با موضوع آموزش مشارکتی و شرکتهای فعال در دوران معاصر تلاش همه سازمانها، از سازمانهاي آموزشی گرفته تا سازمانهاي غیر آموزشی، معطوف به این است که از منابع و امکانات سازمان، به ویژه منابع انسانی به نحو صحیح و درست استفاده کنند، چرا که منا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران - 37 اسلاید

تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران - 37 اسلاید تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران تحقیق آماده با موضوع بررسي اقاله و تهاتر در حقوق ايران این تحقیق برآن است تا دو مقوله تهاتر و اقاله را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد. همچنان که می دانیم برطرف شدن یا حذف دو دِین متقابل تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور - 18اسلاید

تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور - 18اسلاید تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور تحقیق آماده با موضوع بررسی هزینه اثربخشی و هزینه فایده خدمات پیشگیری اجتماع محور سلامت انسان و توسعه اجتماعي، رابطه اي جدايي ناپذير دارند. سلامت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران - 14اسلاید

تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران - 14اسلاید تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران تحقیق آماده با موضوع اختیار و استقلال مدیران مدیریت،   فرایند به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در   برنامه‌ریزی ، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مکتب مدیریت علمی - 17اسلاید

پاورپوینت مکتب مدیریت علمی - 17اسلاید پاورپوینت مکتب مدیریت علمی پاورپوینت مکتب مدیریت علمی پاورپوینت مکتب مدیریت علمی پاورپوینت مکتب مدیریت علمی — تجربه‌ كارگري‌ و مديريتي‌ وي‌، او را متقاعد ساخت‌ كه‌ كمتر كارگري‌ بيش‌ از حداقل‌ نيروي‌ خود را براي‌ كار روزانه‌اش‌ صرف‌ مي‌نمايد، از اين‌ رو به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيد كه‌ كارگران‌ تظا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مباني تاريخي مديريت - 18اسلاید

پاورپوینت مباني تاريخي مديريت - 18اسلاید پاورپوینت مباني تاريخي مديريت پاورپوینت مباني تاريخي مديريت پاورپوینت مباني تاريخي مديريت پاورپوینت مباني تاريخي مديريت خلاصة بحث     - از تفكر مديريت كلاسيك چه چيزي مي‌توان فرا گرفت؟   - رويكردهاي علاقه‌مند به منابع انساني سازمان چه سهمي در بسط علم مديريت   داشتند؟   - نقش تحليل كمّي در مديريت چيست؟   پاورپوینت مباني تاريخي مديريت   - چ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ليزينگ - 5 اسلاید

پاورپوینت ليزينگ - 5 اسلاید پاورپوینت ليزينگ پاورپوینت ليزينگ پاورپوینت ليزينگ پاورپوینت ليزينگ  ليزينگ يک ابزار ميان‌مدت تامين مالي است که با هدف پوشش دادن نيازهاي سرمايه‌گذاري شرکت‌ها به ماشين آلات، تجهيزات، خودرو و ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. شرکتهاي ليزينگ (موجر يا (Lessor تجهيزات را خريداري مي‌نمايند، معمولا تجهيزاتي را که مستاجر (Lessee ) انتخاب نموده‌ است و امکان استفا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه - 82اسلاید

پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه - 82اسلاید پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه پاورپوینت بررسی روند تراز تجاری ایران و سوریه n nجغرافیای طبیعی ،انسانی و سیاسی   nنام رسمی :جمهوری عربی سوریه   nموقعیت جغرافیایی : واقع در جنوب غربی قاره آسیا،در کنار دریای مدیترانه و در همسایگی  کشورهای ترکیه در شمال، عراق در شرق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي - 38 اسلاید

پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي - 38 اسلاید پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي l انعكاسي است از ارزشهاي حاكم بر جامعه l معطوف به سئوالات اصلي است . l پاسخ به اينكه در كجا هستيم. l پاسخ به اينكه به كجا مي خواهيم برويم. l يك قطب نما براي سازمان مي باشد. l چارچوبي براي تصميم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(25):