مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تلاش اردشير ساسانی در جهت تشکيل حکومت و اتحاد دين و دولت - 10 برگ وورد قابل ویرایش

-1 ساسانيان ادامه دهنده راه هخامنشيان

شاهنشاهي چهارصد و بيست و پنجساله ساسانيان (226 تا 652 ميلادي) بعد از شاهنشاهي هخامنشي يكي از درخشانترين دوره‌هاي تاريخي ايران مي‌باشد. زيرا اين دودمان كه خود را زاده خدايان و منسوب به شاهان هخامنشي خوانده‌اند توانستند شكوه و عظمت و وسعت ديرين ايران را در دنباله كوشش‌هاي پانصد ساله سلاطين پارت به دست آوردند[1].

سلاطين بزرگ ساساني تصميم گرفتند از روي اصول و سنن قديم ايران را احياء كنند اين سنن در زمان اشكانيان كمي فراموش شده بود و جاي خود را به يوناني مآبي داده بود. ساسانيان كوشش كردند. بيش از هر چيز دوره واقع بين خود و هخامنشيان را ناديده گرفته زمان حال را به گذشته هخامنشي پيوند دهند[2].

 اردشير ظاهرا با ادعاي اينكه قصد انتقام خون دارا پسردارا را دارد كه در پيكار با اسكندر كشته شد و مي‌خواهد پادشاهي را به اهلش برگرداند، مبارزه عليه حاكمان محلي اشكاني را در پارس شروع كرد[3]. وي توانست سلطنت نياكانش را از اشكانيان پس بگيرد. [4]

اين ارتباط ساسانيان با هخامنشيان را در داستان هاي آن ها به وفور مي‌بينيم.  حتي حكايت كورش كبير نيز در كارنامه اردشير بابكان ديده مي‌شود. [5]

ساختگي داستان ها در مورد ظهور اردشير هم چون ظهور داستان كورش كبير و داستان ساسان كه اجدادش از ايران به هند رفتند و برگشتند ، و شباني موهوم او را در نزد بابك و خواب ديدن بابك و... را براي آن ساخته‌اند تا اردشير را به داراي دارايان، برسانند. ظاهرا تدوين كنندگان اين روايات سعي داشته‌اند خاندان ساسانيان را در دنباله سلسله پادشاهان قبل از اسكندر جلوه دهند. [6]

ساسانيان خود را ادامه دهنده و حافظ سنتهاي روزگار هخامنشيان مي‌دانستند و خود را از فرهنگ هلني به دور نگاه داشتند؛ زماني كه پارتيان زمام امور را در دست گرفتند، به آنان نيز به چشم بيگانه نگريستند ، و زماني كه حكومت محل پارس را به دست آوردند و نيروي معنوي خود را با نيروي مادي در هم آميختند، بيش از پيش در تجديد حيات سنتهاي هخامنشي كوشيدند. [7] پادشاهان ساساني در اداره امور مملكت روش پادشاهان هخامنشي را برگزيدند.[8] اردشير، موسس سلسله ساساني، شاهنشاهي  كهن ايران را با نهادهاي گوناگون و همچنين مذهب زرتشتي را كه در دوره پادشاهان يوناني و پارسيان تحت فشار و مضيقه بود احياء كرد.

تجديد حيات باستاني دوران كورش كبير كاملا شناخته شده است و احتمالا اين دوره اي بود كه ارجاع ريشه ي نهادها در دوره‌ي اردشير به آن باز مي‌گردد. به عنوان مثال مسعودي، يك نويسنده دوره اسلامي نه تنها بنيان گذاري بعضي از مناصب را به اردشير نسبت مي‌دهد بلكه تقسيم جامعه به طبقات را (هر چند نمي‌تواند به دست يك پادشاه صورت گرفته باشد) به اردشير نسبت مي‌دهند.[9]

اردشير و جانشينان وي نهادهاي اداري خود را از هخامنشيان الگو گرفته‌اند[10]. در زمينه هنر و صنعت ساسانيان مايل بودند هنر و صنعت زمان هخامنشي را احيا كنند و اين امر از مناظر و تصاوير ساسان و مناظر شكار روي ظروف نقره و روي نقوش برجسته دامنه كوهها، مثلا در طاق بستان و در آثار پيدا شده در حفاريهاي ژرژسال George Salles  در شهر شاپور، معلوم مي‌گردد.[11]

تمدن ساساني مكمل و در بعضي موارد زنده كننده تمدن هخامنشي مي‌باشد. ولي كريستن سن معتقد است كه تمدن ساساني اگر چه دنباله تمدن اشكاني بود، ولي تجديد کننده و مكمل آن محسوب مي‌شد.  نمونه آن در كتيبه‌هاي شاهان ساساني است كه در كتيبه‌هاي خود زبان پهلوي اشكاني را با زبان پهلوي ساساني توٱما بكار مي‌بردند.

شايد ساسانيان نهادهاي اداري خود را از هخامنشيان الگو گرفته‌اند، ولي ناچار به پذيرش تحولاتي بودند كه حكومت سلوكي و اشكاني در دوره حاكميت خود تحقق داده بودند. دوره آغازين حكومت ساساني دوره تطبيق نهادهاي اداري ساسانيان با اين گونه واقعيت‌ها بود كه گاهي به درگيري، نزاع و سركوبي مي‌انجاميد و گاهي به دوستي، نزديكي و تقويت قوا منجر مي‌شد.

چنين به نظر مي رسد كه ساسانيان خود را به هخامنشيان منتسب مي‌نمودند.  اين كار بيشتر توسط روحانيون صورت مي‌گرفت چراكه علم بيشتر در انحصار اين طبقه بود.از سوي ديگر روحانيون در زمان اشكانيان تحت فشار و مضيقه بودند و حتي بعضي مانند تنسر گوشه‌گيري را نمودند  و به محض ظهور اردشير وارد ميدان شدند. ساسانيان مي‌خواستند عظمت پيشين را به دست بياورند. آن ها براي اين كار پايتخت خود را به پارس انتقال دادند. مثلا: اردشير پس از پيروزي بر اردوان، پيروزمندانه و سرافراز به شهر تيسفون درآمد[12]. سپس ايالت بابل را پيرو خود ساخت و شهرياري دودمان اشكاني را رسما برچيد و بنيادي شكوهمند از براي شاهنشاهي ساساني استوار كرد و چون از پارس برخاسته بود و خواستش همه زنده نمودن شكوه هخامنشي بود پايتخت را از شمال به جنوب ايران برگرداند.

اردشير در 226 م. در تيسفون رسما تاجگذاري كرد و خود را  شاهنشاه ايران خواند،[13]ولي محل تاجگذاري او مورد اختلاف است. بر طبق عقيده زاره احتمال مي‌رود، كه موسس سلسله ساسانيان اين تاجگذاري را در مسقط الراس خود، پارس ، انجام داده باشد، يعني يا در معبد آناهيتا واقع در شهر استخر[14] كه روزگاري جد او ساسان موبد بزرگ آن بود و در همانجا چهارصد سال بعد از اردشير، آخرين شاهنشاه ساساني نيز تاج بر سر نهاد. يا در تنگه نقش رجب نزديك استخر، زيرا كه اردشير و شاپور در اين نقطه نقش جلوس خود را در سنگ حجاري كرده‌اند.[15]

به هر حال اين که  ساسانيان ادامه دهنده راه هخامنشيان باشند يا اشكانيان مهم نيست ،چيزي كه اهميت دارد اين است كه شيوه‌هاي حكومت داري ساسانيان از سوي ساير كشورها هم پذيرفته شده بود؛ از جمله امپراتوري روم، چين ، آسياي مركزي و خلفاي مسلمين. [16]

 


[1] سامي علي، تمدن ساساني، ج 1، دانشگاه شيراز، 1342، ص 9

[2] ماسه هانري و جمعي از همكاران ، تاريخ تمدن ايران، ترجمه جواد محيي، كتابفروشي فريدون علمي ، تهران ، بي‌تا، ص 129 – سامي، پيشين ، ص 18

[3] طبري محمد جرير ، تاريخ طبري (تاريخ الرسل و الملوك)، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج 1 انتشارات بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول، 1352، ص 508

[4] دينوري ابوحنيفه احمد بن داود: اخبار الطوال، ترجمه صادق نشات، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران، 1346 ص 47

[5] كريستن سن آرتور: ايران در زمان ساسانيان، ترجمه رشيد ياسمي، ناشر دنياي كتاب، تهران، چاپ هشتم، 1375، ص 146 براي توضيح بيشتر ر.ك – كارنامه‌ي اردشير بابكان، قاسم هاشمي‌نژاد، ناشر مركز ، تهران، چاپ اول، 1369 ص 43

[6] فردوسي ابوالقاسم: شاهنامه ، ج 3 ، انتشارات فخر رازي ، تهران، چاپ ششم، 1375 صص 357 – 350

[7] زرين كوب عبدالحسين ، زرين كوب روز به : تاريخ ايران باستان، انتشارات سمت، تهران، 1379، ص 11

[8] بياني، شيرين، دين و دولت در عهد ساساني و چند مقاله ديگر، انتشارات جامي، تهران، چاپ اول، 1380، ص 10

  1. frye Richard, (2004), history of iran: Emperor Ardeshir and the cycle of history in www, Iran chamber socrety com.htm P.2

[10] زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ مردم ايران (1) ، انتشارات اميركبير، تهران ، چاپ چهارم، 1373 ص 423

[11] سامي، پيشين، ص 18 – ماسه هانري و جمعي از همكاران ،تاريخ تمدن ايران ، پيشين ، ص 125

[12] بديع الله دبيري نژاد، ساسانيان و دين زرتشت، مجله ماهانه وحيد، دوره دهم، شماره11، ص 159

[13] پيگو لوسكايا، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، ترجمه عنايت الله رضا، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، 1377، ص 220

[14] استخر پايتخت فارس و محل ضرب سكه تا نيمه اول قرن سوم بعد از ميلاد بود. اگر چه اين شهر جاي خود را به اردشير خره يا فيروزه آباد كنوني داداما اين شهر تا دوره‌ي اسلام موقعيت پايتختي خود را حفظ كرد.

  1. Ernhste. Iran in the ancienteast (imperial organization for socialservice) April 1976,p 270

[15] كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان صص 139 – 138

[16] Daryaee. Touraj , (2003) , Sasanika project in'' www. Sasanika.com, P.2پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
talashe-ardeshire-sasani_2116329_5526.zip37.1k